Tornar

Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada pel Cercle Internacional d’Amics dels Gegants (en endavant CIAG), una Organització d’àmbit internacional i sense afany de lucre.

El fet d’accedir a aquesta pàgina porta aparellat el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Titularitat de la pàgina web:

El nom dels dominis www.ciag.cat/ i www.ciag.org, es troba enregistrat a favor del CIAG, amb CIF G62588637 i adreça social a la Carretera Vella número 56 de Vallgorguina (El Vallès Oriental), codi postal 08471. Telèfon de contacte 93 867 93 12 i adreces de correu electrònic [email protected] i [email protected]

Propietat intel·lectual de la web:

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat intel·lectual del CIAG, o de tercers que han autoritzat l’ús d’a quests continguts a la Organització i a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense esmentar-ne l’origen de les dades i tenint en compte que: Dit document serà fet servir exclusivament amb finalitat informativa. Dit document no podrà ser fet servir amb finalitats comercials. Dit document tindrà sempre que incloure la referència de que és propietat del CIAG.

Igualment, els signes distintius, marques, noms comercial o signes de qualsevol mena continguts en aquesta pàgina web poden estar protegits per la llei. En el cas de que qualsevol usuari, o un tercer, consideri que algun dels continguts dels portals propietat del CIAG vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, tindrà que remetre una comunicació a [email protected] o [email protected], amb la següent informació: Nom i cognoms, adreça postal i adreça de correu electrònic de l’afectat o, en el seu cas, de la persona autoritzada per actuar en el seu nom, assenyalant el títol en virtut del qual ostenta la representació (en endavant, el reclamant). Declaració per part del reclamant en la que afirmi ésser el titular dels drets suposadament infringits, incloent la seva signatura, física o digital. Descripció exacte dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la seva situació exacta dins del portal. Declaració expressa per part del reclamant de que la utilització dels continguts s’ha fet sense el permís del titular dels drets suposadament infringits.

Contingut de la web i enllaços

El CIAG no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web; la responsabilitat és exclusiva de la persona que hi accedeix o els fa servir.

Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugi accedir per enllaços des de la pàgina. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es pugin oferir a la pàgina web de destí.

Actualització i modificació de la pàgina web

El CIAG es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat al respecte.

Indicacions sobre aspectes tècnics

El CIAG no assumeix cap responsabilitat que es pugi derivar de problemes tècnic o errades en els serveis informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’I nternet o que puguin ésser produïts per terceres persones per medi d’intromissions il·legítimes que defugin al seu control. Des del CIAG no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin ocasionar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers de l’usuari d’a questa pàgina web o de pàgines web de tercers i, per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es pugin produir per aquestes causes.

També s’exonera de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugi patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions en la informació que facilita quant aquesta procedeix de terceres fonts.

Tractament de dades de l’usuari

El CIAG es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants a la pàgina web, en aplicació del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Sense perjudici del que s’assenyala en cada un dels formularis que pugin existir a la pàgina web, quant l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament al CIAG a fer-ne un tractament automatitzat de les seves Dades Personals per les finalitats assenyalades en els mateixos formularis.

El CIAG incorporarà les dades facilitades per l’u suari a un fitxer de la seva titularitat. El CIAG no cedirà ni comunicarà a tercers les dades recollides sense el consentiment previ de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’a ccés, rectificació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic del CIAG.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Per qualsevol controvèrsia que pugi derivar-se de l’aplicació i interpretació de les mateixes, CIAG i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament. Contacte legal Per a qualsevol suggeriment o pregunta respecte d’aquest avís legal pot contactar amb nosaltres: [email protected] o [email protected]

Actualització: Novembre de 2011

Copyright: © 2007 Cercle Internacional d’Amics dels Gegants.

Prohibida la seva reproducció total o parcial.