Organigrama de l'Entitat

President
Jaume López Puigbó
Vice Presidenta econòmica
Maria Antònia Mediavilla Monfort
Gerent
Francesc Xavier Ortiz Hortoneda
Secretari
Daniel Vila Balcells
Vocalíes
Maria Dolors Truño Travesa
Isis Jiménez Ramos
Jordi Rodríguez Camposo
Ezequiel Molina Pino
 

 

Canadà.