Resum d'activitats de l'any 2005

· Edició de quatre números de la nostra revista CIAG.doc. Aquesta publicació trimestral, a partir del número corresponent al desembre, passa a millorar molt en la seva qualitat, no solament en el paper que està impresa sinó que també incorpora les tapes amb fotografies de color i una important millora d’impressió.

· Signatura de l’acord de col.laboració amb l’Entitat “Coordinadora de Colles de Geganters i Grups de Grallers de les Comarques Meridionals de Catalunya”. Aquest és el quart acord de col.laboració assolit pel Cercle ja que abans s'havien signat amb Agrupacions de Xile, Nicaragua i l’Aragó.

· També a finals del mes de febrer, amb una reunió entre representants de les tres Juntes Directives a Fraga (Osca), es definiren propostes d’actuació i s’endegaren les actuacions i relacions conjuntes entre la Coordinadora de les Comarques Meridionals, Apomaga i el Cercle, que com a primer resultat visible n’ha estat la presentació de quatre projectes a Institucions.

· El mes de juny una representació de la Junta Directiva del Cercle va anar, convidada per APOMAGA per tercer any consecutiu, al “Encuentro de Gigantes de Aragón”, fet enguany a Ayerbe i organitzat per aquesta Associació aragonesa.

· El mes de setembre vàrem participar amb una ponència a la “Jornada d’Arts al Carrer”, organitzada per la Diputació de Barcelona.

· Enguany l’Entitat ha rebut una subvenció de la Generalitat de Catalunya en conveni amb la Caixa Laietana, el que ha permès ampliar la nostra capacitat de gestió i poder fer front a desplaçaments que d’altra manera no hagués estat possible.

Al mateix temps amb aquesta aportació econòmica hem pogut comprar seixanta marcs per tal de tenir d’una manera fixa el nucli principal de les exposicions que pugui fer l’Entitat.

· Exposicions: Com reflectim més endavant, s’en han fet tres, una a Vallgorguina i dues a Nicaragua (León i Corinto).

· En l’apartat de relacions (apart de les assolides a Nicaragua i Costa Rica), son nombroses les Entitats que han contactat amb nosaltres, en especial d’Amèrica.

VIATGE A NICARAGUA I COSTA RICA

Des del 2 fins el 19 de desembre, cinc membres de la Junta Directiva de l’Entitat varen encapçalar l’expedició que portava a tres colles geganteres de Catalunya cap a Nicaragua per participar en una ampla diversitat d’activitats a desenvolupar-se per vàries localitats d’aquell país centre-americà, tant des de l’apartat de desfilades com en el de gestions d’interrelació amb Entitats, historiadors i representants governamentals. La iniciativa d’aquest viatge es va començar a planificar a partir del moment en que el Cercle va signar, l’any 2004, l’acord de col.laboració amb la “Asociación Folklórica de Gigantonas “Viva León Jodido””, la qual aglutina una trentena llarga de colles geganteres de la ciutat de León.

Arreu d’aquest acord dita Associació va gestionar la visita, que va comptar des del primer moment amb la invitació expressa de l’Ajuntament de León.

Les colles que participaren en l’expedició foren les de La Bisbal d’Empordà, Riudoms i Vallgorguina, que a les primeries del mes d’octubre ja enviaven cap a Nicaragua un contenidor que portava un total de set gegants, quatre cap-grossos i el material del “Cercle” per poder muntar les exposicions que hi havia previstes.

A més es comptava amb les gestions que el Senyor Roberto Marenco, membre de la representació de la Unesco en aquell país, feia per tal que la nostra delegació pogués entrevistar-se amb diverses personalitats, com expliquem a més endavant.

També des d’abans de sortir ja s'havien programat diversos contactes a Costa Rica, aprofitant el fet de que passaríem alguns dies en aquell país, tant a l’anada com a la tornada.

Quant als representants nicaragüencs, cal esmentar de manera especial les converses i l’amistat establerta amb el senyor Edgardo Buitrago, l’historiador més important de Nicaragua i, entre d’altres, fundador del Museu i Arxiu “Rubén Darío” que, a més, té un llibre en impremta sobre les gigantones de León. Fou una relació molt profitosa.

I, tal com estava previst gràcies a les gestions preparades del Sr. Marenco, les reunions amb els representants dels diversos països que es trobaven presents a la ciutat de León per aquelles dates, en motiu de celebrar-s’hi en ella el “Foro subregional sobre Turismo y Cultura: un binomio para impulsar la interculturalidad y el desarrollo sostenible en Centroamérica”.

El primer bloc d’entrevistes va tenir lloc el dia 5, quant una representació del Cercle es va reunir amb els representants culturals, a nivell ministerial, o equivalent, de Nicaragua, Guatemala i Panamà. En aquesta reunió els hi plantejarem una sèrie de qüestions i propostes d’actuacions de futur, a nivell governamental, relacionades amb el món dels gegants a Centre-América, que foren acollides de manera molt positiva.

Al dia següent, 6 de desembre, la reunió va ser amb els representants dels governs de El Salvador i Hondures, trobant-se igualment amb una gran receptivitat vers les nostres propostes.

El dia 8, la reunió es va fer amb els representants de Costa Rica, així com l’observador enviat a la reunió pel govern d’Equador, i la principal representat de la Unesco a Centre-América per l’Àrea de Cultura.

A més d’aquestes relacions personals hi va haver dues grans exposicions muntades pel Cercle dins de l’objectiu de mostrar la riquesa i diversitat del fet geganter arreu del món.

La primera d’elles, i la més complerta, va tenir lloc dins el recinte de la Casa de Cultura de León, essent visitada per molta gent, fins i tot vinguda de ciutats allunyades del país.

L’altre, més reduïda i que solament va durar tres dies, es va fer a la ciutat de Corinto, on la gent va respondre també d’una manera important.

Esmentar el gran ressò, degut a les moltes entrevistes fetes per tots els medis de comunicació de Nicaragua sobre la visita (diaris, emissores de radio i canals televisius.

En alguns dels diaris la nostra visita va ocupar la portada i alguna de les televisions hi dedicaren espais de fins a vint minuts.

Per altra banda explicar l’enorme impacte que va representar la presència dels gegants catalans en aquell país.

Arreu on anaven hi havia un munt de gent que els seguia i, una cosa que va resultar molt sobtant, que preguntava a tots els components de les nostres colles.

El dia de la trobada principal a la ciutat de León (8 de desembre: “Encuentro anual de Gigantonas”), els geganters vàrem estar envoltats durant hores per grups de gent interessada en saber més sobre les nostres figures i els gegants en general.

Les colles geganteres varen desenvolupar les següents activitats:

Dia 5: Presentació a l’Estadi de Beisbol de la ciutat de León, junt amb una representació de les “gigantonas” i “enanos cabezones” de la ciutat, seguit d’una desfilada fins la Casa de Cultura.

Dia 6: Visita a una escola de León per lliurar-els-hi material didàctic procedent de donacions, un ajut de l’Ajuntament de Vallgorguina i dibuixos fets per nens de les nostres escoles.

Dia 8: Es va fer la visita amb els gegants a l’interior de l’església de La Merced, de León, en la que hi ha una imatge de la Mare de Déu de la Mercè portada des de Barcelona fa tres segles.

Tot seguit participació en el “Encuentro de Gigantonas”, l’esdeveniment més important de la cultura leonesa, junt amb “la Gritería”.

Dia 9: Intent de pujada amb tres dels gegants al volcà “el Cerro Negro”. El fort vent va impossibilitar que s’aconseguís arribar a fer el cim.

Dia 11: Desfilada a la ciutat de Corinto. Dia 13: Desfilada a la ciutat de Nagarote.

El dia 16 es va sortir de Nicaragua cap a Costa Rica, on estarien dos dies a la capital.

Aprofitant aquesta estada es varen dur a terme les reunions i contactes programats a l'anada: El primer va ser la visita a l’exposició que es feia en el Museo del Banco de Costa Rica dedicada a la “Mascarada” a Centre-América i la posterior relació amb el Comissari de la mateixa.

Després es va produir la trobada amb el grup “geganter” de la Mascarada de Costa Rica que ens mostraren les seves figures que, com moltes de les del país tenen un excel·lent treball escultòric.

El grup anava acompanyat per un dels constructors que ens en va explicar les seves tècniques.

A mode de conclusió volem agrair, en primer lloc, de nou el recolzament econòmic rebut, en especial des de la Generalitat de Catalunya i la Caixa Laietana, però també de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vallgorguina, sense el qual no hauria estat possible el desenvolupament de tot el programa previst. Com a resultat del viatge s’han obert al “Cercle” unes portes que han de permetre anar treballant amb els diversos països contactats i així assolir l’objectiu d’interrelació i coneixement del fet geganter arreu del món.

Per tant, en els propers mesos es consolidaran aquestes relacions i possibles noves visites a la zona, ja sigui per part de la Junta del Cercle com de colles geganteres del nostre país.

 

El número 9 de la revista CIAG.doc.

 

Dinamarca.

Nicaragua.