Delegats del Cercle

Nomenament de Delegats arreu del món

La Junta Directiva del Cercle té com a un dels seus principals objectius el d’estendre les seves relacions per tots els 101 països on hi ha gegants, i al nivell més elevat possible, és a dir que si hi ha organitzacions que agrupin colles geganteres millor que millor (aquest és el cas dels acord firmats amb les organitzacions, per exemple, de les Meridionals de Catalunya, l’Aragó, Costa Rica o Nicaragua).

Però no sempre es possible assolir acords amb organitzacions geganteres, per que no hi son o per altres raons; per aquest motiu la Junta Directiva del Cercle va decidir crear la figura de les “Delegacions”, com a primer graó d’unió entre l’entorn geganter i el Cercle.

Per això des d’ara s’anirà demanant a persones vinculades als gegants que acceptin assolir aquesta tasca, essent els nostres ulls i la nostra veu en el seu àmbit.

Fins el moment, han acceptat ésser els nostres Delegats:

 • Senyor Alejandro Moreno (Illes Canàries).

 • Senyora Matilde Romagosa (Alemanya).

 • Senyora Claudia Monsalve (Equador).

 • Senyor Benjamín Liberoff (Uruguai).

 • Senyor Hilário Nóbrega (Brasil).

 • Senyora Gladys Quintero (Colómbia).

 • Senyor Julio González (Galicia).

 • Senyor Ramón Álvarez (Comunitat de Madrid).

 • Senyora Ana Lucía Fernández (Argentina).

 • Senyor Michel Sansen (França).

 • Senyor José Antonio Bas Francés (País Valencià).

 • Senyor António Graça (Portugal).

 • Senyora Cindi Olsman (Estats Units).

 • Senyor Yevgeniy Kalutskiy (Rússia).

 • Senyor Johan Vencken (Organismes de la Comunitat Europea i Bèlgica).

 

Papúa-Nova Guinea.

 

Alemanya.

Santurze (España).