Que és el "Cercle" ?

El Cercle és una Entitat que té com a principal objectiu relacionar a totes aquelles persones interessades en els gegants, cap-grossos i altres figures de desfilada que hi han a 101 països; des de components de les colles fins a afeccionats, passant per Institucions, historiadors, antropòlegs, músics, constructors, etcètera.

La seva constitució com a Entitat d’àmbit internacional ha estat possible pels nombrosos contactes que manté amb altres països on el fenomen dels gegants, o dels cap-grossos, es reprodueix, amb una especial incidència en els països iberoamericans.

Activitats que desenvolupa

Com a punt de trobada de tots els que estimem aquestes figures, el “Cercle” és una Entitat que afavoreix el seu estudi i difusió, així com el coneixement i l’intercanvi de relacions entre els seus associats.

Els socis tenen dret a rebre tota mena d’informacions i donar a conèixer les que considerin d’i nterès, essent la revista de l’Entitat un vehicle fonamental per aconseguir-ho.

El coneixement de les properes trobades, l’assessorament en la organització d’activitats, les informacions sobre la construcció de noves figures, la participació en les activitats comunes (exposicions, documentals, conferències, publicació de treballs, ....) son algunes de les possibilitats que tindran al seu abast.

La voluntat de servei i de relació han de ser els principals trets que defineixin la nostra identitat.

Lògicament la participació activa de tots els socis ens permetrà un major enriquiment de coneixements.

 

 

Gegant dels temples de Taiwan.

 

Nigèria.